Aktar inkwiet b’rabta mal-ikla fir-residenza ta’ McKennie

L-istorja tal-ikla fil-villa ta’ McKennie jaf tkun iktar serja milli kien maħsub għall-ewwel. La Stampa qed tirraporta li meta l-Carabinieri marru fil-villa ta’ McKennie għall-ħabta tal-11.30 ta’ billejl, ħadd ma ried jiftħilhom. Il-Carabinieri damu madwar siegħa barra mill-kanċell u mbagħad wara tħallew jidħlu. Jidher li McKennie jista’ issa jkun mixli li ma kkoperax u li rreżista għall-ordnijiet tal-Carabinieri. Jista’ jkun ukoll li anki l-mistednin l-oħra jkunu mixlija bl-istess mod.

Matthew Scerri