Bħal-lum fil-passat (1 ta’ Settembru)

Tletin sena ilu Juventus sofrew l-akbar telfa fis-Super Cup Taljana. Dakinhar il-Juventus ta’ Maifredi sfaw umiljati minn Napoli f’partita li rat lin-Naplitani jirbħu 5-1.

https://www.youtube.com/watch?v=R4-K_MpE1MU