Ikkonfermat li O. Lyon lesti jixtru lil De Sciglio, għalkemm …

Sky ħadu kumment mingħand l-aġent Giovanni Branchini li kkonferma li O. Lyon huma intenzjati li jixtru għal kollox lil Mattia De Sciglio. Madankollu, O. Lyon qed iħossu l-kriżi finanzjarja u jaf ma jkollhomx ir-riżorsi biex jixtruh għal kollox fis-sajf.

Matthew Scerri