Il-Bord tad-Diretturi japprova żieda fil-kapital ta’ 400 miljun Ewro

Il-Bord tad-Diretturi ta’ Juventus iltaqa’ mill-ġdid u stima li fis-snin 2019/2022, it-telf dirett u indirett marbut mal-pandemija se jkun ta’ madwar 320 miljun Ewro. Fl-istess waqt fil-laqgħa ġie imtenni li l-miri tal-klabb se jibgħu l-istess u għaldaqstant fil-bidu tas-sena finanzjarja 2021/22 se jingħata bidu għal proċeduri sabiex ikun hemm żieda fil-kapital għal massimu ta’ 400 miljun Ewro.

Matthew Scerri