Injury ieħor għal Demiral

Demiral sofra injury muskolari ieħor. Hu talab li jinbidel waqt Juventus-Dynamo minħabba li beda jħoss fastidju muskolari. Illum sarulu xi testijiet u rriżulta li l-injury mhuxiwex gravi. Fl-istqarrija ta’ Juventus naqraw li għaxart ijiem oħra se jsirulu xi testijiet oħra.

Matthew Scerri