Kollu tort ta’ Bernardeschi?

Juventus kellhom ftehim ma’ O.Lyon biex jixtru lil Aouar għas-somma ta’ 50 miljun Ewro flimkien mas-self ta’ Bernardeschi. Hekk għallinqas qed isostni France Football. Madankollu Bernardeschi ma riedx jaċċetta dat-trasferiment u għaldaqstant Aouar baqa’ ma’ O.Lyon.

Matthew Scerri