L-avukat Chiappero: “Il-verità spiss tiġi mibdula”

L-avukati Luigi Chiappero u Maria Turco llum kienu interrogati b’rabta mal-allegati irregolaritajiet fl-eżami ta’ Luis Suarez. Huma ġew mitluba jagħtu l-verżjoni tagħhom bħala “persone informate sui fatti” u mhux għax qed jiġu indagati. L-avukat Chiappero rringrazzja lill-awtoritajiet li sejħulhom immedjatament biex jiċċaraw l-affarijiet min-naħa tagħhom u jiddefendu t-trasparenza li dejjem ħadmu biha. Hu żied anki li spissa l-verità tiġi mibdula għax hu konvenjenti għall-qarrejja u allura kien importanti li hu u l-avukatessa Turco jinstemgħu minnufih biex il-verità tkun stabbilita.

Matthew Scerri