L-Avukat Chiappero: “Juventus m’għandhomx x’jaqsmu”

L-aġenzija tal-aħbarijiet Adnkronos qed jirrapurtaw li l-Avukat Chiappero stqarr illum li Juventus m’għandhom x’jaqsmu xejn mal-kwistjoni tal-allegati irregolaritajiet b’rabta mal-eżami ta’ Luis Suarez. Ta min jgħid ukoll li l-Avukat Chiappero u l-Avukatessa Turco llum kienu interrogati mhux bħala avukati ta’ Juventus, imma għax assistew lill-avukati ta’ Suarez biex hu seta’ jitlob iċ-ċittadinanza Taljana.

Matthew Scerri