L-irwoli tal-membri tal-kumitat għas-sena 2022/23

Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat għal din is-sena 2022/23, il-President Joseph Fenech ħabbar l-irwoli l-ġodda lill-membri tal-kumitat li ġew konfermati fil-laqgħa ġenerali annwali iktar kmieni dan is-sajf. L-irwoli huma kif ġej:

President
Joseph Fenech

Segretarju Ġenerali
Joe Shields

Teżorier
Emmanuel Cassar

Direttur tal-klabb
Simon Vella

Viċi President u Segretarju Internazzjonali
William Micallef

Uffiċjal tesseramenti, Assistent Segretarju u Assistent Segretarju Internazzjonali
Darren Micallef

Direttur Attivitajiet, Assistent Segretarju u Assistent Teżorier
Wayne Buttiġieġ

Reklamar Media Soċjali u Assistent Direttur tal-klabb
Michael Pizzuto

Assistent Direttur Attivitajiet
Bryan Degabriele

Direttur Marketing, PRO u Assistent Segretarju
Aleandro Bartolo

Il-kumitat ifakkar li sħubija 2022/23 hija miftuħa u wieħed jista jissieħeb kemm online u kemm mill-uffiċċju tal-klabb kull nhar ta’ Tlieta u Ħamis.