Ronaldo mitlub iħallas id-danni

Il-każ ta’ Kathryn Mayorga għadu ma ntemmx. Skont Mirror, Mayorga, li kienet akkużat lil Ronaldo li abbuża biha, qed titlob issa l-ħlas tad-danni. Hi qed titlob 56.5 miljun Sterlina f’danni. Ovvjament trid tkun Qorti biex tistabilixxi jekk hi għandhiex id-dritt għal dis-somma.

Matthew Scerri