Posts

Dybala ma jittrenjax minħabba li qed ikun interrogat fil-‘Procura’ ta’ Turin

Illum Paulo Dybala kien mistenni jittrenja għall-ewwel darba ma’ Juventus wara li ħarġet l-aħbar li l-kuntratt tal-Arġentin mhux se jkun imġedded. Minflok mar għat-training, però, Dybala ġie msejjaħ fl-uffiċini tal-Procura ta’ Turin sabiex jagħti x-xhieda tiegħu b’rabta mal-investigazzjoni dwar allegat ‘falso in bilancio’ min-naħa ta’ Juventus. Skont l-investigaturi jista’ jkun li Juventus ma rreġistrawx b’mod korrett il-pagi tal-plejers fl-2020 u fl-2021, liema pagi kellhom jitħallsu b’mod differenti minn kif stipulat fil-kuntratti minħabba l-kriżi tal-Covid-19. Dybala ntalab jitla’ jagħti l-verżjoni tiegħu tal-fatti.

Matthew Scerri

Dybala mhux se jġedded il-kuntratt ma’ Juventus

Paulo Dybala mhux se jkun qed iġedded il-kuntratt ma’ Juventus. Illum Juventus kellhom laqgħa mal-aġenti tal-istilla Arġentina u jidher li l-proposta li Juventus ressqu ma għoġbitx lill-aġent ta’ Dybala. Allegatament Juventus offrew paga fissa ta’ 6 miljuni lil Dybala b’bonuses li jwasslu l-paga sa ftit inqas minn 10 miljuni. Juventus naqqsu drastikament anki l-commission li kienu qed joffru lill-aġent Antun. Issa jidher li dak li dejjem bżajna li seta’ jiġri, fil-verità se jseħħ: Dybala se jkun qed jitlaq lil Juventus b’xejn minn hawn u tliet xhur oħra.

Matthew Scerri

Juventus qed jagħżlu li ma jġeddux il-kuntratt ta’ Dybala?

Juventus u Paulo Dybala jidhru dejjem imbegħdin minn xulxin. Dil-ġimgħa Juventus kellhom ikollhom laqgħa mal-aġent Jorge Antun, biss id-diriġenza Bianconera allegatament ħassret il-laqgħa u mexxietha għal wara l-partita kontra Villareal. F’dan l-istadju kollox qisu qed jindika li Juventus ma jridux iġeddu l-kuntratt ta’ Dybala. Nafu li ftit qabel il-Milied Dybala kien lest jaċċetta l-proposta ta’ Juventus. Imbagħad, però, Juventus bidlu fehemthom u baxxew l-offerta tagħhom. Ovvjament Dybala ħa għalih. Issa dak li nqala’ dil-ġimgħa qed jidher bħala konferma oħra ta’ kemm Juventus huma xettiċi li jġeddu l-kuntratt ta’ Dybala. L-Arġentin qed ikollu wisq injuries u Juventus qed ikollhom jgħaddu mingħajru parti kbira mill-istaġun. Barra minn hekk qed jissemma li l-Bianconeri f’dan l-istadju qed jippreferu jixtru lil Raspadori minflok iġeddu l-kuntratt ta’ Dybala. Dwar il-kontribut ta’ Dybala lit-tim ma tantx hemm wisq x’tgħid għax l-affarijiet qegħdin quddiem għajnejn kulħadd. Il-kwistjoni kollha tibqa’, però, kemm hi għaqlija l-għażla ta’ Juventus li jitilfu b’xejn lil Dybala tliet xhur oħra.
Matthew Scerri

Dybala u t-tiġdid tal-kuntratt tiegħu

Issa ilna għal dawn l-aħħar xhur nisimgħu li Dybala qiegħed qrib li jiffirma kuntratt ġdid mal-klabb, liema firma baqghet qatt ma waslet.

Iċ-ċifra li bdiet kostantament tissemma hija dik ta’ 10 miljuni fis-sena, però l-mistoqsija prinċipali f’dan kollu hija jekk Dybala jimmeritahx li jaqla’ daqshekk. Kulħadd għandu dritt għal opinjoni imma personalment ma naħsibx li wera li jimmeritah din il-paga għal diversi raġunijiet li se nkun qiegħed nispjega.

Ilkoll naqblu li Dybala kien wieħed mill-aktar plejers important f’dal-aħħar snin però stennejna li jagħmel dik il-qabża li sfortunatment baqa’ m’għamilx u ma narax li għandu karatteristiċi ta’ leader li jkun kapaċi jġorr it-tim fuq spallejh, dak li t-Taljani jsejħulu trascinatore. Dawn l-aħħar sentejn kienu wkoll ikkaratterizzati minn diversi injuries u problem fiżiċi għall-Arġentin fejn sab diffikultà biex iżomm ruħu fl-aħjar kundizzjoni possibbli.

Meta wieħed janalizza dan kollu jiġi f’dubju jekk Dybala verament jimmeritahx din il-paga li allegatament talab. Wara li skont il-ġurnalist ta’ Goal Italia Romeo Agresti qal li l-klabb kellu ftehim verbali ma’ Dybala u l-aġent tiegħu Jorge Antun sa minn Ottubru li għadda issa qed jibdew jiċċirkolaw rapporti li l-klabb qed jikkunsidra joffrilu kuntratt ġdid fi Frar li ġej però din id-darba għal figura inqas li hi ta’ 7.3 miljuni fis-sena. Nistennew u naraw.

Luke Zammit

Filmat: L-intervisti fi tmiem Malmo-Juventus

https://www.youtube.com/watch?v=gxLEq56YxiY

Ottimiżmu dwar il-kuntratt il-ġdid ta’ Dybala

L-aġent Jorge Antun kellu laqgħa ma’ Nedved u Cherubini. Huma tkellmu dwar il-kuntratt il-ġdid ta’ Paulo Dybala. Minn dak li qed ikun irrapurtat, jidher li Juventus tennew lil Antun li huma jridu lil Dybala fil-qalba tal-proġett tagħhom. Dybala wkoll irid jibqa’ ma’ Juventus. Il-ġimgħa d-dieħla l-partijiet se jerġgħu jiltaqgħu biex jiddiskutu iktar fid-dettall il-kuntratt ta’ Dybala. Bħalissa Dybala qed jaqla’ 7.3 miljun Ewro ma’ Juventus. Hemm rapport li l-paga tiegħu se titla’ għal 8 miljuni fis-sena, liema somma tista’ tasal sa massimu ta’ 10 miljuni bil-bonuses.

Matthew Scerri

Juventus f’laqgħa mal-aġent ta’ Dybala

Jorge Antun temm il-kwarantina tiegħu wara li wasal l-Italja mill-Arġentina. Qed ikun irrapurtat li llum hu se jkollu laqgħa ma’ Cherubini biex jiddiskutu l-kuntratt il-ġdid ta’ Dybala. Hemm ottimiżmu qawwi li l-partijiet jistgħu jsibu ftehim wara sentejn ta’ taħdidiet.

Matthew Scerri

Injury muskolari ħafif għal Dybala

Fil-jiem li ġejjin Dybala u Da Graca se jkunu qed isegwu programm personalizzat ta’ taħriġ wara li sofrew injury muskolari ħafif. Xejn gravi, suppost, biss jeħtieġu training apposta sabiex ikunu jistgħu jirkupraw mija fil-mija.

Matthew Scerri

Allegri talab li jkunu mġedda l-kuntratti ta’ Chiellini u Dybala

Il-ħatra ta’ Allegri bħala kowċ ta’ Juventus se tkun qed tibdel l-istrateġiji u l-miri fis-suq tat-trasferimenti. B’mod partikolari jidher li Allegri talab li jkunu mġedda l-kuntratti ta’ Chiellini u Dybala. Spiss kellna rapporti li dat-tnejn kienu se jħallu lil Juventus, biss issa jidher li Allegri se jkun qed jibbaża fuqhom għall-istaġun li jmiss. It-tnejn li huma jħobbu lil Juventus u allura mhux suppost ikun hemm problemi kbar biex jinstab ftehim magħhom. Cherubini issa se jkun qed jiftaħ negozjati mal-aġenti tagħhom. Interessanti li naraw jekk verament huwiex se jirnexxilu jilħaq ftehim mal-aġent ta’ Dybala f’temp ta’ ftit ġranet għall-kuntrarju ta’ Paratici li kienu ilu sentejn jinnegozja mal-istess aġent.

Matthew Scerri