Posts

Il-Club tagħna fuq Tiktok!

Il-Club tagħna issa fuq Tiktok ukoll!
Jekk għandek profil fuq din il-pjattaforma nistidnuk tagħmlilna ‘Follow’ biex tkun tista’ ssegwi l-kontenut li se jibda jittella’ fuq din il-paġna.

Issieħeb fil-Juventus Club Vero Amore!

Il-Kumitat tal-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) jixtieq iħabbar li l-Kampanja Tesseramenti 2022/23 tinsab miftuħa. Int tista’ tissieħeb membru fil-Club tagħna jew iġedded is-sħubija tiegħek għall-istaġun 2022/23 għall-prezz ta’ €25 biss.

Ma’ kull sħubija jingħata voucher ta’ €20 mingħand Eurosport flimkien ma’ voucher ieħor ta’ pizza b’xejn ma’ kull waħda li tixtri mingħand il-JC Vero Amore Bar & Grill. Hekk il-Membership tkun qed tiġik b’xejn!!

Tista’ tinkiteb online permezz tal-website fuq https://www.juventusclubmalta.com/issieheb-maghna/ bil-ħlas isir bil-Paypal, Revolut jew ċekk. Min irid jista’ jiġi direttament fl-uffiċċju tal-Club kull nhar ta’ Tlieta u Ħamis bejn 6.30pm u 8pm, jew siegħa qabel xi logħba tal-Juventus biex jinkiteb.

Torricelli u Legrottaglie żaru l-Club tagħna

Żjara qasira però ta’ suċċess bħal dejjem. Nicola Legrottaglie u Moreno Torricelli żaru llum il-premises tal-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) u baqgħu impressjonanti bil-kobor tal-klabb kif ukoll bl-organizazzjoni. Se inkomplu fejn ħallejna qabel il-Covid u għalekk nibqa’ nħeġġiġkom sabiex tidħlu membri magħna ħalli tgawdu magħna.
Kif dejjem ngħid: IL-MEMBRU HUWA PRIORITÀ

Joseph Fenech

President

Furino. L-ewwel persunaġġ Juventin li qatt żar il-Club tagħna!

Se nieħdu silta oħra mill-ktieb “Iswed u Abjad” biex infakkru meta Giuseppe Furino kien żar il-Club tagħna:

Iż-żjara ta’ Beppe Furino

Sa mill-ewwel mumenti tal-ħajja tal-klabb il-membri kienu dejjem jitolbu lill-Kumitat li jaqtgħu x-xewqa tagħhom li jiltaqgħu f’pajjiżna mal-persunaġġi l-kbar tal-istorja Bianconera. Din il-ħolma saret realtà f’Lulju tal-1980, eżattament fis-sena li matulha kien qed jiġi ċelebrat il-ħames anniversarju mit-twaqqif tal-klabb. Dakinhar, fuq stedina tal-Kumitat, kien ġie Malta l-captain ta’ Juventus, Beppe Furino. Fil-memorja ta’ dawk kollha li għexuha, dik tibqa’ okkażjoni kbira u li ma tintesa qatt, l-aktar għaliex Furino kien personalità mill-aktar importanti għall-partitarji ta’ Juventus.

Furino kien l-ewwel persunaġġ Juventin li aċċetta l-istedina tal-Kumitat u kemm dam fostna kien milqugħ bil-kbir, tant li baqa’ impressjonat bil-laqgħa li kellu f’Malta, u lura f’Turin kellu kliem ta’ tifħir għall-organizzazzjoni kbira tal-Juventus Club (Malta).

Ferm impressjonanti u organizzata b’mod eċċellenti kienet l-ikla ad unur Beppe Furino li saret f’waħda mil-lukandi ewlenin ta’ pajjiżna nhar il-5 ta’ Lulju u li fiha l-captain Juventin, wara li rringrazzja lil kulħadd għall-ospitalità kbira murija lejh u lejn il-familja tiegħu fil-ftit jiem fostna, irregala l-flokk Iswed u Abjad lill-President Tony Dimech.

Biż-żjara ta’ Furino jingħalqu l-ewwel ħames snin tal-klabb. Snin li raw lill-klabb jikber b’mod impressjonanti minkejja d-diffikultajiet ta’ dawk iż-żminijiet. Kien jidher ċar li l-klabb il-ġdid kien inbena fuq bażi aktar soda minn dik tas-Snin Sittin u li kien se jkollu ħajja twila u glorjuża b’kisbiet importanti kemm fix-xena lokali, kif ukoll fir-relazzjonijiet ma’ barra minn Malta.

Il-Klabb tagħna għadu sod u projettat fil-futur

Illum xtaqt niddedika l-artiklu tiegħi u naqsam magħkom ftit ħin fuq il-klabb tagħna u t-tmexxija tiegħu.

Kif kulħadd jaf dawn is-sentejn ta’ pandemija ma’ kienet faċli għal ħadd speċjalment fin-negozji li madwar id-dinja ħafna għalqu saħansitra l-bibien tagħhom aħseb u ara klabbs bħal tagħna li l-introjtu tagħhom naqas drastikament.

Bħala ex membru fil-Kumitat naf kemm il-klabb tagħna jinvolvi xogħol, ħin u spejjeż biex tmantnih u iżżommu fl-aqwa stat kif jixraq lill-membri.

U dan matul is-snin dejjem sar kontinwament bla waqfien u ta’ dan kif għamilt dejjem u ser nagħmel anki minn hawn nirringrazzja lill-President u lill-Kumitat kollu tal-motivazzjoni u dedikazzjoni tagħhom lejn il-klabb tagħna u lejn il-membri.

Dan l-aħħar kelli l-okkażjoni wara nuqqas ta’ sentejn nitla’ Turin flimkien ma’ Joe Fenech, u naturalment ta’ ħbieb u bħala ex membru fil-Kumitat id-diskors dejjem jaqa’ fuq il-klabb u x’ser isir fil-futur.

U naturalment l-entużjażmu ta’ Joe ma’ ħallinix sorpriż! Anzi. Il-President qalli li għalkemm dawn is-sentejn kienu diffiċli xorta l-klabb baqa’ għaddej bix-xogħol fejn il-Kumitat baqa’ jiltaqa’ u aktar ħadem biex is-sorpriżi għall-membri li kellhom isiru xorta jsiru kif ikun il-waqt.

U dan grazzi għaliex dejjem kellna tmexxija bil-għaqal u Kumitati li ħasbu li meta nkunu fil-glorja dejjem kien bil-għaqal li jżomm pedament sod biex finanzjarjament meta jiġu mumenti inqas glorjużi bħalma ġara fid-dinja xi ħaġa li ħadd ma basar xorta il-klabb ikun b’saħħtu u jiflaħ għal mumenti bħal dawn.

M’iniex sorpriż għaliex kif għidt dejjem hekk irraġunajna fil-passat u hekk baqa’ jsir. Il-membri veri għandhom biex ikunu kburin u moħħhom mistrieħ li se jibqgħu jsibu dan il-klabb bħala l-post fejn niltaqgħu u naraw il-logħob flimkien u naqsmu rebħ, suċċessi u żmien ta’ inqas suċċess flimkien bħal dejjem.

Ħadd gost dan l-aħħar kull meta mort il-klabb nara l-logħob niltaqa ma’ ħbieb li qabel tarahom kienet ħaġa normali, wara dawn is-sentejn kollna ilna ma naraw lil xulxin żmien.

Kif għidtilkom nkunu kburin għax il-klabb għadu b’saħħtu u għandu ġejjieni sabiħ b’ħafna attivitajiet programmati għalina l-membri. Ibqgħu numerużi kif bqajtu u preżenti kemm tistgħu biex il-Kumitat jibqa’ b’din il-ħeġġa li għandu.

Il-kelma li nħobb ngħid lill-President hi nammirak u nammirakom kif bqajtu b’din il-motivazzjoni matul dan iż-żmien kollu! Ir-riżultat qiegħed ċar quddiemna l-membri kull meta nidħlu ġewwa l-klabb …. Palazz dejjem jisbieħ.

Il-Juventus Club Vero Amore, 46 sena. Illum aktar minn qatt qabel. Id-dar tagħna l-Juventini għal-lum u għall-ġejjieni.

Pierre Borg

Bħal-lum fil-passat (15 ta’ Novembru 2020)

Illum se noħukom lura għas-sena 1970 meta Juventus għelbu lil Cagliari 2-1 b’doppjetta ta’ Anastasi.

Bħal-lum fil-passat (3 ta’ Novembru)

Il-filmat tal-lum joħodna lura għas-sena 1976 meta Juventus laqgħu f’darhom lil Manchester United f’partita tat-Tazza Uefa. Il-partita rat lil Bianconeri jegħlbu lir-Red Devild 3-0 bil-gowls ta’ Boninsegna (2) u Benetti.

L-ewwel paġni tal-gazzetti Taljani (12 ta’ Settembru 2021)

Qed inwasslulkom l-ewwel paġni tal-gazzetti Taljani tal-isports tal-lum it-12 ta’ Settembru 2021.

Prima Pagina Tuttosport 12/09/2021
Prima Pagina La Gazzetta dello Sport 12/09/2021
Prima Pagina Corriere dello Sport 12/09/2021

L-ewwel paġni tal-gazzetti Taljani (10 ta’ Settembru 2021)

Qed inwasslulkom l-ewwel paġni tal-gazzetti Taljani tal-isports tal-lum l-10 ta’ Settembru 2021.

Prima Pagina Tuttosport 10/09/2021
Prima Pagina La Gazzetta dello Sport 10/09/2021
Prima Pagina Corriere dello Sport 10/09/2021

L-ewwel paġni tal-gazzetti Taljani (6 ta’ Settembru 2021)

Qed inwasslulkom l-ewwel paġni tal-gazzetti Taljani tal-isports tal-lum is-6 ta’ Settembru 2021.

Prima Pagina Tuttosport 06/09/2021
Prima Pagina La Gazzetta dello Sport 06/09/2021
Prima Pagina Corriere dello Sport 06/09/2021