Tinfetaħ il-kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea

Il-kwisjtoni Super League waslet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Il-kawża nfetħet wara li Tribunal Spanjol irrefera l-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li trid tistabilixxi jekk l-Uefa u l-Fifa humiex jiksru l-prinċipji Ewropej ta’ konkorrenza libera. Il-Qorti trid tistabilixxi wkoll jekk l-Uefa u l-Fifa għandhom id-dritt li jostakolaw il-ħolqien ta’ tournaments oħra u jekk hemmx monopolju mill-Uefa u mill-Fifa fl-amministrazzjoni tat-tv rights.

Matthew Scerri