Twaqqfet l-investigazzjoni b’rabta mal-eżami ta’ Suarez

Il-Procuratore Capo ta’ Perugia ddeċieda li jwaqqaf kull tip ta’ investigazzjoni b’rabta mal-eżami ta’ Luis Suarez. Id-deċiżjoni ttieħdet minħabba li f’iktar minn okkażjoni waħda ħarġet informazzjoni kunfidenzjali b’rabta mal-investigazzjoni li kienet qed issir. Il-Procuratore ordna li ssir inkjesta biex tistabilixxi kienx hemm xi nuqqasijiet f’dan ir-rigward. L-investigazzjoni dwar il-każ ta’ Suarez se tkompli malli tkun garantita r-riservatezza li l-każ jistħoqqlu.

Matthew Scerri