U issa tibda l-battalja legali

It-teatrin ta’ Juventus-Napoli mhux se jkollu tmiem malajr daqskemm ħafna qed ibassru. Irridu nippreparaw ruħna għax ġejja battalja legali twila u li minnha ċertament se joħroġ tellief il-futbol Taljan (li biex ngħidu kollox diġà twaqqa’ għaż-żuffjett bil-farsa tal-aħħar erba’ u għoxrin siegħa). Il-kwisjtoni kollha se tkun marbuta ma’ kemm Napoli se jirnexxilhom jippruvaw li l-awtoritajiet lokali ordnawlhom li ma jmorrux Turin. Online hemm ittra maħruġa mill-ASL fejn hu speċifikat li l-plejers ta’ Napoli għandhom jitqiesu ‘contatti stretti’ u jridu jitpoġġew taħt kwarantina minħabba kwistjoni marbuta mas-saħħa pubblika. L-ASL qed tirrimarka li l-plejers żgur kien se jkollhom kuntatt ma’ terzi persuni fil-vjaġġ tagħhom bir-riskju li l-virus ikompli jinfirex. Dad-dokument, dejjem jekk hu awtentiku, jista’ jagħti l-bażi legali biex Napoli jirbħu l-appell kontra d-deċiżjoni probabbli li Juventus jingħataw rebħa walkover ta’ 3-0.

Matthew Scerri