Vida kellu jinbidel minħabba li nstab pożittiv għall-Covid-19

Ilbieraħ intlagħbet il-partita ta’ ħbiberija bejn it-Turkija u l-Kroazja. Fl-intervall bejn l-ewwel u t-tieni taqsima Vida kellu jinbidel minħabba li waslu r-riżultati tal-iswab tests u hu kien pożittiv. Sitwazzjoni tassew inaċċettabbli! Il-protokolli tal-Uefa jidhru li mhux qed jaħdmu sew ladarba r-riżultati tal-iswab tests qed joħorġu wara li l-partita tkun bdiet. Barra minn hekk nibqgħu nsostnu li dawn il-partiti tat-timijiet nazzjonali, speċjali l-partiti ta’ ħbiberija, huma tassew barra minn posthom f’dawn iż-żminijiet ta’ pandemija fejn kulħadd qed jipprova jevita taħlit għalxejn ma’ persuni oħra.

Matthew Scerri